Aktualno

Projekt Socialna aktivacija v Posavju

Projekt poteka od septembra 2019 do konca septembra 2022.

Na Ljudski univerzi Krško od septembra 2019 dalje sodelujemo v izvajanju projekta »Socialna aktivacija v Posavju 2019–2022, Aktivirajmo Posavje«, skupaj s prijaviteljem projekta invalidskim podjetjem Lumia d. o. o. Projekt je namenjen odraslim, brezposelnim osebam ne glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe in narodnost. Strokovne delavke, zaposlene na projektu, z vsako skupino 15 udeležencev preživimo 6 mesecev. Skozi različna predavanja s področja psihologije, finančne pismenosti, računalništva, zdravja, skrbi zase, kreativnih delavnic, izletov, pohodov, ogledov in obiskov delodajalcev, kot skozi delovne aktivnosti, ki obsegajo dejansko delo pri različnih lokalnih delodajalcih, skupina udeležencev skupaj raste in se razvija. 

Cilj, kateremu sledimo je spoznati samega sebe, ozavestiti poslanstvo, s čimer si lažje postavljamo cilje, skušamo razviti čim več svojih kompetenc in se opolnomočiti na različnih področjih. Da bi pri svojem delu zagotavljali strokovnost, sodelujemo in se povezujemo z različnimi službami, ki v sam program doprinesejo raznolikost pogledov in znanj. Vse to zato, da se udeleženci lahko vrnejo na trg dela močnejši, z novo voljo za nadaljevanje svoje karierne poti. Nekateri to dosežejo že med programom in takrat se vsi veselimo novih zaposlitev.V projektu si Ljudska univerza Krško želi sodelovati tudi v prihodnje, saj s tem pomagamo prebivalcem v lokalnem okolju, ne samo na področju izobraževanja in svetovanja, temveč tudi na področju večje zaposljivosti brezposelnih. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Sevnica, Centrom za socialno delo Posavje ter različnimi lokalnimi delodajalci iščemo najboljše možne rešitve za brezposelne osebe v lokalnem okolju. 

 Verjamemo, da se prav v vsakem posamezniku skriva potencial in volja za boljši in bolj uspešen jutri! 

Image title


Vse novice