Aktualno

Pričetek: Spoznajmo kraje v svoji okolici

Vabljeni, da se udeležite krožka, v četrtek, 17. 10. 2019 , od 10.00 do 11.30 v prostorih Ljudske univerze Krško.

V krožku se srečujejo ljudje, ki jih zanima spoznavanje bližnjih krajev. Cilj krožka je spoznavanje krajev, njihove zgodovine in kulturne dediščine ter druženje v učilnici in na ekskurzijah. Udeležence povezuje vedoželjnost, motiviranost in in izkušenje. V programu za 2019/2020 je predvideno spoznavanje naslednjih krajev: Koprivnica, Podsreda, Pišece, Črneča vas, Gorjanci, Podbočje ter drugo po dogovoru v skupini. Program se izvaja vsakih štirinajst dni.

Trajanje: 30 ur
Program vodi Zdenka Horvat.

INFORMACIJE: Monika Novšak, Tel.: 07 48 81 160, monika.novsak@lukrsko.si

Vsi dogodki