Aktualno

Pričetek 30-urnih priprav na preverjanje znanja iz angleščine pri RIC-u

Pričetek 30-urnega programa priprav na preverjanje znanja iz angleškega jezika za brezposelne v torek, 4. 9. 2018, ob 9.00 v učilnici št. 4 na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško.

Pričetek 30-urnega programa priprav na preverjanje znanja iz angleškega jezika pri Državnem izpitnem centru za brezposelne v torek, 4. 9. 2018, ob 9.00 v učilnici št. 4. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Sevnica, bomo izvedli več programov za brezposelne v projektu Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018. Programe v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V program se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ, prijavijo se pri svojih svetovalcih na zavodu. Po uspešno zaključenem programu bo udeležencem krito tudi prvo opravljanje izpita iz tujega jezika (angleščina).

Informacije: Andreja Bukovinski Juh, 051 279 631, andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si ali osebno na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško.

Vsi dogodki