Aktualno

Pričetek 30-urnega programa Excel - nadaljevalni za brezposelne

Pričetek 30-urnega programa Excel - nadaljevalni za brezposelne v ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 16.30 na Šolskem centru Krško-Sevnica.

Pričetek 30-urnega programa Excel - nadaljevalni za brezposelne v ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 16.30 v računalniški učilnici na Šolskem centru Krško-Sevnica. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Sevnica, bomo izvedli več programov za brezposelne v projektu Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018. Programe v celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V program se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so prijavljene na ZRSZ, prijavijo se pri svojih svetovalcih na zavodu.

Informacije: Andreja Bukovinski Juh, 051 279 631, andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si ali osebno na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško.

Vsi dogodki