Poslanstvo

Naše poslanstvo je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in ponudbo izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavljanje informiranja in svetovanja za izobraževanje. Prebivalstvu omogočamo dostop do novih znanj in spretnosti. S tem odpiramo ljudem nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju.