Ponudba za zaposlene in podjetja

Ljudska univerza Krško je edini javni zavod za izobraževanje odraslih v regiji Posavje že več kot 58 let. Izobraževanja izvajamo za odrasle posameznike in skupine, kjer se povezujemo z različnimi podjetji in zavodom za zaposlovanje. 

Zaposlene strokovne in usposobljene sodelavke nudimo udeležencem izobraževanj: 

  • informacije o izobraževalni ponudbi v Posavju in širše, 

  • svetovalni pogovor pred vključitvijo v program, 

  • možnost vrednotenja znanja na področju splošne in digitalne pismenosti, prav tako testiranje znanja tujega jezika, 

  • možnost usklajevanja terminov izvajanja programov (dopoldansko/popoldansko, dnevi izvajanja, prostori izvajanja), 

  • učna gradiva, prilagojena potrebam skupine,

  • podporo pri učenju (motivacija, tehnike učenja, spletna gradiva, Središče za samostojno učenje …), 

  • obveščanje o možnostih subvencioniranja in brezplačnega izobraževanja, 

  • dostopne in sodobno opremljene prostore; 

  • prav tako sodelujemo s prijaznimi, strokovnimi in usposobljenimi predavatelji,  ki so usmerjeni v posameznika in skupino ter dosegajo uspehe s prilagajanjem metod in tehnik poučevanja.

Brezplačno izobraževanje za zaposlene v okviru projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019 

Ljudska univerza Krško je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in je v izvajanje pridobila projekt Pridobivanja kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019. Namen omenjenega projekta je ponuditi zaposlenim v Posavju možnost brezplačnega izobraževanja in povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo izobrazbo in so starejši od 45 let. 

Vsebina posameznih programov se lahko delno prilagodi potrebam podjetja in udeležencev. Programi bodo potekali v tečajni obliki, praviloma en- do dvakrat tedensko oziroma po dogovoru z udeleženci. Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programov prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino. 

Udeležencem v projektu nudimo tudi svetovalno podporo pri učenju.

V študijskem letu 2017/2018 bomo izvedli naslednje 50-urne brezplačne programe: 

Vse informacije o projektu in programih >>

Dodatne informacije: Ana Kramperšek, Tel.: 07 48 81 171, 051 279 630, ana.krampersek@lukrsko.si