Ponudba za zaposlene in podjetja

Ljudska univerza Krško je edini javni zavod za izobraževanje odraslih v regiji Posavje že več kot 58 let. Izobraževanja izvajamo za odrasle posameznike in skupine, kjer se povezujemo z različnimi podjetji in zavodom za zaposlovanje. 

Zaposlene strokovne in usposobljene sodelavke nudimo udeležencem izobraževanj: 

  • informacije o izobraževalni ponudbi v Posavju in širše, 

  • svetovalni pogovor pred vključitvijo v program, 

  • možnost vrednotenja znanja na področju splošne in digitalne pismenosti, prav tako testiranje znanja tujega jezika, 

  • možnost usklajevanja terminov izvajanja programov (dopoldansko/popoldansko, dnevi izvajanja, prostori izvajanja), 

  • učna gradiva, prilagojena potrebam skupine,

  • podporo pri učenju (motivacija, tehnike učenja, spletna gradiva, Središče za samostojno učenje …), 

  • obveščanje o možnostih subvencioniranja in brezplačnega izobraževanja, 

  • dostopne in sodobno opremljene prostore; 

  • prav tako sodelujemo s prijaznimi, strokovnimi in usposobljenimi predavatelji,  ki so usmerjeni v posameznika in skupino ter dosegajo uspehe s prilagajanjem metod in tehnik poučevanja.


Dodatne informacije: Anja Brilej Bohorč, Tel.: 07 48 81 170, anja.brilej@lukrsko.si