POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Ljudska univerza Krško se je v letu 2012 vključila v projekt Uvajanje modela samoevalvacije "Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje  POKI". Program je razvil Andragoški center Slovenije.

Projekt se je izvajal v okviru "Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete "Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje in prednostne usmeritve "Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja". Projekt je bil financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada.

Na Ljudski univerzi Krško smo imenovali skupino za kakovost, ki bo redno spremljala kakovost na vseh ravneh našega delovanja.

SKUPINA ZA KAKOVOST:

Skupino za kakovost, ki deluje v letih 2012 in 2013 sestavljajo:

Nataša Kršak, vodja skupine, članica nacionalne skupine za kakovost;

Monika Novšak, članica skupine, članica nacionalne skupine za kakovost

Anja Brilej Bohorč, članica skupine za kakovost

Marija Hlastan, članica skupine za kakovost

Simona Predanič, članica skupine za kakovost

 V letu 2012 smo v projektu opravili:

 •  imenovali smo skupino za kakovost;

 • zapisali predstavitev naše izobraževalne organizacije;

 • pripravili smo zapis o vrednotah, poslanstvu in viziji Ljudske univerze Krško;

 • opravili analizo delovanja zavoda;

 • izbrali smo področje za presojo kakovosti;

 • oblikovali standarde kakovosti;

 • izpeljali smo prvo presojo kakovosti

 • in pripravili samoevalvacijsko poročilo.

Rezultati projekta POKI v letu 2013:

 • za izvajanje samoevalvacije po modelu POKI sta usposobljena dva strokovna sodelavca, ki sodelujeta pri izobraževanju odraslih, strokovna sodelavca sta se udeležila 4 delavnic na ACS, namenjenih usposabljanju za uvajanje samoevalvacije POKI v izobraževalno organizacijo,

 • izdelan je akcijski načrt za razvoj kakovosti in

 • vpeljava vsaj dveh izboljšav,

 • izdelana, sprejeta in natisnjena listina o kakovosti,

 • dopolnjena spletna podstran o presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih na Ljudski univerzi Krško.

Akcijski načrt 2013 (PDF)

Samoevalvacijsko poročilo (PDF)

Listina kakovosti LU (PDF)