Pisanje prošenj in življenjepisa

Prvi korak za prijavo na prosto delovno mesto je življenjepis, zato je izjemnega pomena, da je le-ta dobro napisan. Poznamo več vrst in oblik življenjepisov. Pri pošiljanju življenjepisa pa nikakor ne smemo pozabiti na spremno pismo, ki je v večini primerov vaš prvi stik z bodočim delodajalcem, zato mora biti napisano tako, da bo delodajalca pritegnilo. Pomagali vam bomo pri pisanju prošenj in prijav na delovno mesto, pri oblikovanju spremnega pisma, pri izbiri prave oblike življenjepisa in ga pomagali vsebinsko izpopolniti.

Vsebina: 

  • pomoč pri pisanju spremnega pisma, 

  • pomoč pri pisanju življenjepisa, 

  • različne oblike življenjepisov s primeri, 

  • predstavitev Europass življenjepisa, 

  • primeri slabega in primeri dobrega življenjepisa, 

  • pomoč pri pisanju prošenj za delo.

Začetek: prijave zbiramo skozi vse leto