Aktualno

Pestrost krožkov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Krško

Z upokojitvijo nastopi čas, ko je treba na novo organizirati svoje življenje.

Mnogi starejši najdejo svoje nove izzive in priložnosti v programu Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Krško. Člani se lahko izobražujejo v tečajih tujih jezikov, zlasti angleščine in nemščine, računalništva ter v različnih krožkih, kot so: umetnostna zgodovina, tehnike risanja in slikanja, kiparjenja in modeliranja z glino, ročnih del, pohodih in ekskurzijah, spoznavanju krajev v bližnji okolici, ljudskega petja, plesa in osebne rasti, ki potekajo pod okriljem Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Krško. Večinoma se skupine srečujejo enkrat tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem času pod vodstvom usposobljenih učiteljev in mentorjev. Vsebino svojega dela in učenja prilagajajo lastnim potrebam in željam. Med letom obiskujejo razstave, muzeje, hodijo na ekskurzije ter izlete. Spletejo se prijateljske vezi, ki pomagajo učnim skupinam, da vztrajajo tudi več kot 10 let. Takih je na UTŽO Krško kar nekaj. V študijskem letu 2017/2018 je programe za starejše v UTŽO pri Ljudski univerzi Krško obiskovalo več kot 200 udeležencev. V tem času že nastaja nova ponudba izobraževalnih programov, ki bodo zaživeli v oktobru 2018 z vpisom novih članov.

Ljudska univerza Krško je ustanovila Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Krškem že davnega leta 2000. Postala je del slovenske mreže Univerz za tretje življenjsko obdobje, ki danes povezuje že 52 članic. V osemnajstih letih se je članstvo zelo povečalo in pridobilo tudi občinsko in državno sofinanciranje.

Vse novice