Aktualno

Ovrednotite svoje računalniško znanje – rešite vprašalnik za vrednotenje digitalne kompetence

Prijavite se na brezplačno vrednotenje digitalne kompetence in izvedeli boste, kje lahko svoje računalniško znanje še izboljšate in nadgradite.

Za uspešnost na vseh življenjskih in delovnih področjih so ključne kompetence nujno potrebne. 

Kompetence se razvijajo celo življenje, saj njihov razvoj ni omejen le na obdobje šolanja, ampak jih razvijamo od zgodnjega otroštva pa do obdobja odraslosti. Tako kot štejejo vsa življenjska obdobja, v katerih se kompetence razvijajo, tako štejejo tudi vsa okolja, v katerih so pridobljene: FORMALNO, NEFORMALNO, PRILOŽNOSTNO. 

V Svetovalnem središču Posavje imamo svetovalci na voljo orodja za vrednotenje različnih kompetenc. Vabimo vas, da je oglasite pri nas in rešite e-vprašalnik za vrednotenje DIGITALNE KOMPETENCE. Vprašalnik vključuje vsebine o rabi informacijsko-komunikacijske tehnologije na petih ključnih področjih:

 •OBDELAVA INFORMACIJ, 

•KOMUNIKACIJA, 

•USTVARJANJE VSEBIN, 

•VARNOST, 

•REŠEVANJE PROBLEMOV. 

Uporaba digitalne kompetence se vrednoti na treh ravneh zahtevnosti:

 •OSNOVNI UPORABNIK, 

•SAMOSTOJNI UPORABNIK, 

•USPOSOBLJENI UPORABNIK. 

Ko boste rešili e-vprašalnik, vam bo svetovalec pripravil mnenje ali povratno informacijo o ovrednoteni digitalni kompetenci.Izmerjeno in ovrednoteno digitalno kompetenco boste potrebovali pri pripravi dobrega Europass življenjepisa, hkrati pa pridobili povratno informacijo o vašem računalniškem znanju. 

Prijavite se na brezplačno vrednotenje digitalne kompetence in izvedeli boste, kje lahko svoje računalniško znanje še izboljšate in nadgradite. 

Vse prijave in informacije na telefonski številki 07 48 81 170 ali 051 279 633 ali po e-pošti anja.brilej@lukrsko.si

Image title


Vse novice