Aktualno

Obiščite Svetovalno središče Posavje

Brezplačno svetovanje za izobraževanje na Ljudski univerzi Krško.

Svetovalno središče Posavje vabi! 

 BREZPLAČNO in zaupno svetujemo za: 

• vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje formalnega in neformalnega izobraževanja, 

• ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti, 

• samostojno učenje. 

Nudimo vam: 

• Pomoč pri analizi vaših potreb po izobraževanju in razvoju kariere. 

• Z vami izdelamo načrt izobraževanja in načrt razvoja kariere. 

• Ovrednotimo vaša že usvojena znanja, spretnosti in kompetence. 

• Svetujemo vam o možnostih ustreznega izobraževanja. 

• Svetovanje in podporo pri samostojnem učenju. 

Svetovalke v Svetovalnem središču Posavje

Anja Brilej Bohorč, svetovalka, 051 279 633, anja.brilej@lukrsko.si 

Ana Kramperšek, karierna svetovalka, 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si 

Tanja Cizl, svetovalka za samostojno učenje; 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si 

Kontaktirajte nas in podprli vas bomo na vaši poti.

Vse novice