Aktualno

Nataša Kršak ponovno imenovana za direktorico

S 1. februarjem 2021 bo nastopila že četrti mandat.

Svet Ljudske univerze Krško, ki ga vodi Marija Stopinšek, je v četrtek, 13. januarja 2021, ponovno imenoval Natašo Kršak za direktorico zavoda. Nov petletni mandat bo nastopila 1. februarja 2021. To bo že njen četrti mandat. 

Ljudska univerza Krško je pod njenim vodstvom že od leta 2005. V svojem programu in viziji razvoja zavoda je zapisala, da Ljudsko univerzo odlikuje bogata, več kot 60 letna tradicija izobraževanja odraslih, pestra izobraževalna ponudba, kakovost izvedenih izobraževalnih programov, strokovnost zaposlenih in vpetost v lokalno okolje. Izpostavila je dobro sodelovanje z ustanoviteljico Občino Krško. 

Dolgoročna vizija je, da Ljudska univerza Krško postane najsodobnejše izobraževalno središče, ki bo še naprej dostopno, priljubljeno in prepoznavno po kakovostni in pestri ponudbi izobraževalnih programov in svetovanju za odrasle. 

 Poslanstvo zavoda in zaposlenih je spodbujanje vseživljenjskega učenja z razvojem in ponudbo novih izobraževalnih programov za odrasle ter zagotavljanjem svetovanja za izobraževanje, ki prebivalcem omogoča dostop do novih znanj in spretnost in s tem ljudem odpira nove možnosti na zaposlitvenem in osebnem področju. 

 Ljudska univerza Krško izjava javno veljavne programe: Osnovno šolo za odrasle, usposabljanja za življenjsko uspešnost – UŽU, usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo- NPK, program Računalniška pismenost za odrasle, jezikovne tečaje, programe za brezposelne, študijske krožke, Univerzo za tretje življenjsko obdobje ter razna predavanja, delavnice za razvoj kariere in osebno rast. 

 Na Ljudski univerzi deluje tudi Svetovalno središče Posavje in Središče za samostojno učenje. V zadnjih letih izvaja zanimive projekte, kot so: Večgeneracijski center Posavje, Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016-2022 ter projekt Socialna aktivacija v Posavju 2019-2022 »Aktivirajmo Posavje, ki jih sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 Vir: LU Krško

Vse novice