Aktualno

Naše vesolje, zvezde in planeti

Ljudska univerza Krško je organizirala izvedbo študijskega krožka Naše vesolje, zvezde in planeti. Pod mentorstvom Monike Novšak je potekal je ob torkih zvečer od oktobra 2017 pa vse do marca 2018.

Udeleženci študijskega krožka so prihajali iz različnih krajev Posavja, in sicer iz Krškega, Leskovca, Rake, Senovega, Sevnice, Brežic, Dobove, Kapel, itd.

Program študijskega krožka je bil zastavljen glede na želje članov tako, da so vsi udeleženci aktivno sodelovali. Glavni vir znanja v študijskem krožku je bil Nenad Čekrlić, ki se že vrsto let ukvarja s temami, ki so povezane z astronomijo in kozmologijo. Tudi drugi člani so o planetih in zvezdah ter vesolju že kar nekaj vedeli. V tridesetih urah študijskega krožka so tako obdelali kozmologijo (od kozmologij starih civilizacij pa vse do sodobnih), oblike vesolja, končnost vesolja, čas, prostor, red, nastanek in konec vesolja, sonca, naše osončje, planete, ekso planete, galaksije, črne luknje, možnost poselitve drugih planetov in lun ...

V načrtu je bilo tudi gledanje s teleskopi in obisk planetarija Odiseja na Jelenovem grebenu, a so to morali prestaviti na vremenu bolj prijetne mesece.

Sredstva za izvedbo programa študijskega krožka so bila pridobljena na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter iz sredstev proračuna Občine Krško. Študijski krožek je potekal po modelu, ki ga je v Sloveniji razvil in ga še vedno spremlja Andragoški center Slovenije.

Ljudska univerza Krško uspešno izvaja študijske krožke po tem modelu že petindvajset let.

Vse novice