Aktualno

Mobilnost v Barceloni

Direktorji članic Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije smo se med 17. in 22. aprilom 2023 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+.

Direktorji Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije smo se med 17. in 22. aprilom 2023 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Tečaj, Coaching in mentorstvo kot podpora strokovnim sodelavcem in predavateljem je v Barceloni vodila odlična predavateljica Maria del Monte iz “Europass Akademije kreativnosti”.

Na tečaju smo spoznali teoretične podlage, principe in pristope Coachinga in mentorstva. Preizkusili smo se v soočanju s stresnimi situacijami, izvajanju aktivnosti za povezovanje skupin in gradnjo dobrih odnosov. Posebno pozornost je predavateljica namenila aktivnostim za dobro duševno zdravje. Z nami je delila metode in tehnike, pomembne za delo v izobraževanju odraslih, kot so tehnike odkrivanja spretnosti, postavljanja prioritet in ciljev, aktivnega poslušanja, podajanja povratnih informacij in še mnogo več.

Spoznano in naučeno bomo z velikim veseljem prenesli v naše vsakdanje delo in tako poskrbeli za učinkovito vodenje zaposlenih v organizacijah za izobraževanje odraslih.

Naslov slike

Naslov slike


Vse novice