Aktualno

Mobilnost strokovnih delavcev ZISS na Portugalskem

V okviru mobilnosti Erasmus+ je svetovalka za vrednotenje Ana Kramperšek odšla na strokovno spopolnjevanje na Portugalsko, kjer jih je gostila organizacija Mobility Friends.

V okviru mobilnosti Erasmus+ smo svetovalke za vrednotenje odšle na strokovne spopolnjevanje na Portugalsko, kjer nas je gostila organizacija Mobility Friends. Mobilnost, katere se je udeležila Ana Kramperšek, je potekala med 26. marcem in 2. aprilom 2022.

Na študijskem obisku v mestu Póvoa de Varzim (eno najstarejših ribiških mest na Portugalskem) smo spoznavali sistem izobraževanja odraslih na Portugalskem.

Predavateljica Maria Antonia Brandao, ki je dolga leta koordinatorka v Centru Qualifica, nas je seznanila z vrednotenjem in dokumentiranjem neformalno in priložnostno pridobljenih znanj odraslih. Njihova ciljna skupina je starejša od 18 let, saj imajo na Portugalskem obvezno izobraževanje do 18. leta starosti.

Na Portugaskem si zadnja leta zelo prizadevajo, da bi dvignili kompetence in kvalifikacije odraslih in s tem izboljšali zaposljivost, zmanjšali funkcionalno nepismenost in izboljšali izobrazbeno strukturo in jo približali evropskemu nivoju. V ta namen so ustanovili preko 300 Centrov Qualifica po celotni državi, ki so financirani skoraj v celoti iz Evropskega socialnega sklada. Centri so namenjeni vsem odraslim, starejšim od 18 let, ki želijo zaključiti šolanje in pridobiti javno veljaven certifikat o izobrazbi. Strokovno usposobljene svetovalke vodijo proces svetovanja, ki ga sestavlja informiranje, vodenje in usmerjanje k pridobivanju splošne in/ali poklicne izobrazbe. Svetovalni proces je prilagojen željam in potrebam odraslega. Svetovančeva pot lahko vsebuje proces ugotavljanja in vrednotenja, dodatno usposabljanje ter certificiranje. Ugotovile smo, da se v tem delu sistem sklada s svetovanjem in vrednotenjem v Sloveniji. Naloga udeleženca v Centru Qualifica je, da napiše »Portfolio« – zgodbo svojega življenja z refleksijo. Na podlagi tega portfolija strokovni delavec oziroma tim odloči, ali lahko udeleženec pred komisijo za certificiranje že zagovarja in pridobi ustrezno kvalifikacijo ali pa bo predhodno vključen še v ustrezna usposabljanja za dopolnitev splošnega ali strokovnega znanja. S tem, ko mora udeleženec sam napisati portfolijo, se pokaže tudi njegova raven pismenosti. Če ne dosega določene ravni znanja, ga napotijo na ustrezno izobraževanje. Na samem usposabljanju smo svetovalke s predavateljico primerjale njihov sistem certificiranja z našim sistemom preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij NPK, ki je podoben njihovemu delu potrditve strokovnih spretnosti. S tem omogočijo certificiranje splošnih znanj in strokovnih kompetenc s priznavanjem predhodno pridobljenega znanja.

Dodatno pa omogočajo potrditev splošnih znanj osebam z nedokončano srednjo šolo in dajejo možnost vpisa na univerzo. Njihove ciljne skupine so brezposelni in zaposleni odrasli z nižjo stopnjo izobrazbe ali odrasli, ki so izstopili iz izobraževalnega sistema predčasno.

Poleg sistem vrednotenja in priznavanja kvalifikacij smo spoznale tudi nekaj inovativnih pripomočkov za vzpostavitev stika s svetovanci in nekaj spletnih aplikacij oziroma orodij, ki jih uporabljajo pri svojem delu, večino so intenzivno uvedli v času pandemije Covid-19.

Študijski obisk mi je širil pogled na možnosti vrednotenja in certificiranja znanja v Sloveniji, čeprav smo že na mobilnosti ugotavljale, da naš izobraževalni sistem zaenkrat tega še ne omogoča.

Na študijskem obisku smo aktivnosti in razmišljanja beležile tudi v spletnem dnevniku mobilnosti.

https://validation841933158.wordpress.com/2022/03/28/mobilnost/%20


Ana Kramperšek

Vse novice