Aktualno

Mobilnost Erasmus +

Med 24. in 29. oktobrom 2022 so se predstavniki Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije udeležili mobilnosti na Sint Maartenu.

Predstavniki Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSSS), katerega članica je tudi Ljudska univerza Krško, smo se med 24. in 29. oktobrom 2022 udeležili mobilnosti v projektu Erasmus+. Udeležili smo se strokovnega usposabljanja: Vloga izobraževalcev odraslih po pandemiji in pomoč odraslim pri učenju, ki ga je na Sint Maartenu organiziral Vestifix iz Estonije.

V okviru programa smo spoznali zelo zanimive pristope povezovanja skupin ter vlogo izobraževalcev odraslih v novi realnosti, ki jo zaznamuje pandemija Covida-19, energetska in finančna kriza, brezposelnost, polarizacija družbe, trajnostni izzivi, izzivi človečnosti, različne vrste ranljivosti. Posebno pozornost smo posvetili holističnemu/celostnemu pristopu v izobraževanju odraslih, spoznavali metode, ki podpirajo celostni pristop pri učenju in spoznavali, kakšno je primerno učno okolje za odrasle

Holistični pristop podpira dobro počutje izobraževalcev odraslih in udeležencev. Pomembno je, da v izobraževanju ne ponudimo samo miselnega učenja, temveč tudi učenje s srcem in telesom, kar naredi učni proces globlji in učinkovitejši. 

V izobraževalnem procesu upoštevamo človeka kot celoto v različnih vidikih – telesnem, mentalnem, čustvenem, spiritualnem in socialnem. 

Spoznali smo zanimiva pristopa: IKIGAI in krožnik mentalnega zdravja, s katerima lahko poskrbimo za boljše fizično, psihično, mentalno zdravje. Skrb za duševno zdravje ljudi postaja globalna prioriteta za ves svet. 

Naučili smo se uporabo metode Co-vision, ki je namenjena učinkovitemu reševanju problemov. Na usposabljanju smo pridobili mnogo strokovnih znanj, ki jih bomo prenesli v naše redno delo.

Zapisala: Nataša Kršak, direktorica

Vse novice