Aktualno

Mednarodni dnevi v decembru

Vabimo, da si jih ogledate in morda katerega tudi praznujete.

Mednarodni dnevi v DECEMBRU

 •Svetovni dan boja proti aidsu: 1. december 

•Svetovni dan boja proti sužnosti: 2. december 

•Svetovni dan invalidov: 3. december 

•Svetovni dan prostovoljcev: 5. december 

•Svetovni dan civilnega letalstva: 7. december 

•Svetovni dan človekovih pravic: 10. december 

•Svetovni dan gora: 11. december 

•Svetovni dan zborovskega petja: 2. nedelja v decembru 

•Svetovni dan migrantov: 18. december 

•Svetovni dan medčloveške solidarnosti: 20. december 

•Svetovni dan biotske raznovrstnosti: 29. december

Vsi dogodki