Mediji o nas 2017


TV Ansat

http://ansat-tv.si/9121/vecgeneracijski-center-posavje-odpira-vrata/

http://ansat-tv.si/2346/posavje-na-dlani-089-12-5-2015-parada-ucenja-v-krskem


Posavski obzornik, posavje.info

http://www.eposavje.com/on/31312-zakljucek-projekta-neformalno-izobrazevanje-za-brezposelne.html

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/zakljucen-projekt-neformalno-izobrazevanje-brezposelnih-2017-na-ljudski-univerzi-krsko

http://www.eposavje.com/on/30858-pricetek-izobrazevalne-sezone-na-ljudski-univerzi-krsko.html

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/pricetek-izobrazevalne-sezone-na-ljudski-univerzi-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/dnevi-svetovalnih-sredisc-tudi-v-posavju

https://www.posavskiobzornik.si/novice/dnevi-svetovalnih-sredisc-2017

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/informativni-dan-na-ljudski-univerzi-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/tradicionalni-festival-studijskih-krozkov-in-skupin-ljudske-univerze-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/teden-vsezivljenjskega-ucenja-na-ekonomski-in-trgovski-soli-brezice


https://www.posavskiobzornik.si/panorama/predavanje-ane-vezovisek

https://www.posavskiobzornik.si/novice/po-novo-znanje-na-ljudsko-univerzo-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/slovenski-folklorni-plesi-na-ljudski-univerzi-krko

http://www.vaskanal.com/novice/novice/26742-parada-ucenja-tudi-v-krskem-.html

https://www.posavskiobzornik.si/novice/cajanka-za-zenske-na-ljudski-univerzi-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/uspesen-zakljucek-izobrazevanja-v-sevnici

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/teden-izobrazevanja-za-trajnostni-razvoj-2017-na-ljudski-univerzi-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/razstava-rocnodelskega-krozka

https://www.posavskiobzornik.si/novice/foto-parada-ucenja-v-krskem


https://www.posavskiobzornik.si/novice/tudi-posavje-uceca-se-dezela

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/uspesen-teden-izobrazevanja-za-trajnostni-razvoj-2017-na-ljudski-univerzi-krsko

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/lu-krsko-izobrazevanje-zakljucilo-prek-90-tecajnikov

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/napovedujemo-teden-vsezivljenjskega-ucenja-2017

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/carobnost-fotografiranja

https://www.posavskiobzornik.si/panorama/od-skice-do-slike

https://www.posavskiobzornik.si/kultura/kiparjenje-z-lovrom-inkretom

https://www.posavskiobzornik.si/novice/vecgeneracijski-center-posavje-za-ranljive-skupine

https://www.posavskiobzornik.si/novice/posavje-bogatejse-za-14-novih-socialnih-oskrbovalk

http://www.posavskiobzornik.si/novice/lu-krsko-podelitev-potrdil-81-udelezencem-tecajev-

https://www.posavskiobzornik.si/arhiv-obzornikov/2017/0217