Maser/Maserka

Program je primeren za kandidate z izobrazbo zdravstvene smeri. Namenjen pa je tudi ostalim, ki jih to delo veseli.

Cilji:

 • usposobiti kandidate za samostojno izvajanje storitev masaže;

 • pripraviti kandidate za postopek preverjanja in potrjevanja znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije MASER/MASERKA.

Vsebina programa:

 • izbrane vsebine anatomije in fizioterapije;

 • izbrane vsebine prve pomoči;

 • izbrane vsebine komunikacije;

 • pravila in izvajanje higiene;

 • priprava za izvajanje masaže;

 • tehnike masaže;

 • kakovost storitev;

 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.

V programu se boste naučili:

 • načrtovanja, priprave in kontrole lastnega dela;

 • racionalne rabe materialov in časa;

 • komunikacije s sodelavci in strankami;

 • priprave prostora, pripomočkov in strank za masažo;

 • izvedbe masaže z uporabo različnih tehnik telesne masaže. 

Osnovne metode dela:

 • krajša predavanja;

 • razprava;

 • prikaz, demonstracija;

 • samostojno delo;

 • igranje vlog;

 • skupinsko delo;

 • komunikacijski trening.

Trajanje izobraževanja: 120 ur.

Na Ljudski univerzi Krško deluje tudi Svetovalno središče Posavje, ki nudi kandidatom informiranje, svetovanje in strokovno pomoč pri izobraževanju.

Program bo izveden v primeru 12 prijav.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Nataša Kršak, 051 306 113, natasa.krsak@lukrsko.si ali Ana Kramperšek, svetovalka NPK, 051 279 636,  ana.krampersek@lukrsko.si