Aktualno

Ljudska univerza Krško uspešna pri izvajanju programov za izobraževanje zaposlenih

V šolskem letu 2016/2017 smo na Ljudski univerzi Krško izvedli že 27 programov in na štirih javnih podelitvah podelili kar 337 potrdil udeležencem, ki so uspešno zaključili programe.

Ljudska univerza Krško znova piše zgodbo o uspehu. Uspešna je bila na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada in kot vodilni partner v konzorciju (skupaj z Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice in Izobraževalnim centrom Prah, d. o. o.) izvaja projekt Pridobivanja kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019. Brezplačni izobraževalni programi so namenjeni podjetjem in prednostno zaposlenim, ki imajo dokončano največ srednjo izobrazbo in so starejši od 45 let.

V šolskem letu 2016/2017 so tako na Ljudski univerz Krško izvedli že 27 programov in na štirih javnih podelitvah podelili kar 337 potrdil udeležencem, ki so uspešno zaključili programe splošnega in neformalnega izobraževanja, programe digitalnega opismenjevanja in usposabljanje za življenjsko uspešnost. Ljudska univerza Krško v sklopu projekta izvaja programe tudi za zaključene skupine v podjetjih. Uspešno so izvedli programe v več podjetjih, kot so Levas Krško, Poklicna gasilska enota Krško, Preis Sevnica in Savaprojekt Krško.

Če želite tudi vi postati del zgodbe o uspehu, vabljeni na Ljudsko univerzo Krško. Morda vas prepričajo mnenja njihovih zadovoljnih udeležencev:

»Na Ljudski univerzi Krško sem se udeležila brezplačnega nadaljevalnega tečaja računalništva za zaposlene, s katerim sem zelo zadovoljna. Udeleženci v tečaju smo prišli z različnim predznanjem računalništva, vendar je izvrsten, strokoven in spoštljiv predavatelj zelo pedagoško zapolnil vrzeli v predznanju, prilagodil se je posameznikom in naučila sem se zelo veliko.« Jožica, udeleženka programa Računalniška in digitalna pismenost.

»Ne le tečaj, tudi druženje in izlet – V spomladanskem času smo obiskovali brezplačni tečaj angleščine za zaposlene, za kar se iskreno zahvaljujemo za odlično organizacijo, posebno profesorici za njena izredno dobra predavanja. Po uspešno zaključenem tečaju smo se udeleženci odločili, da gremo skupaj s profesorico še na zaključni izlet.« Majda, udeleženka tečaja angleščine. 

»Obiskoval sem tečaj Excel. Z organizacijo tečaja sem bil zelo zadovoljen, prav tako s predavanji, ki so bila kvalitetna. Pridobil sem nova znanja, ki jih bom koristvno uporabil pri svojem delu.« Tomaž, udeleženec programa Excel – znanje za večjo uspešnost

Vse novice