Aktualno

Literarni, likovni in fotografski natečaj »Učenje je življenje – naj krepi in radosti!«

Vabljeni k sodelovanju na literarnem, likovnem in fotografskem natečaju.

Tedne vseživljenjskega učenja 2023 (TVU 2023) bo spremljal literarni, likovni in fotografski natečaj.

Na Ljudski univerzi Krško želimo spodbuditi ustvarjalnost pri različnih generacijah in v ta namen razpisujemo literarni, likovni in fotografski natečaj na temo »Učenje je življenje – naj krepi in radosti!«. Učenje nam razgiba življenje, ga popestri in obogati, zato vas vabimo, da ste ustvarjalni in ustvarite literarne, likovne ali fotografske izdelke na razpisano temo natečaja.

K sodelovanju vabimo posameznike, skupine, razrede, šole, društva idr., iz naslednjih starostnih skupin:

 • predšolski otroci,

 • osnovnošolski otroci,

 • srednješolci,

 • odrasli,

 • upokojenci.

Na natečaju lahko sodelujete z:

 • Likovnimi deli: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski ali drugi likovni tehniki.

 • Literarna dela: pesmi ali drugi pisani prispevki, dolžine največ 1–2 strani.

 • Fotografska dela: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene. Oddane fotografije ne smejo biti večje od formata A4.

Izdelke, s katerimi želite sodelovati na natečaju, pošljite ali dostavite na Ljudsko univerzo Krško, Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško do vključno petka, 12. 5. 2023. Oddana dela naj bodo opremljena s podatki o avtorju izdelka (ime, priimek, šola, razred, starost …).

Izmed prispelih del bodo tričlanske strokovne komisije izbrale tri nagrajence iz vsake starostne kategorije in zvrsti oddanega izdelka, literarnega, likovnega ali fotografskega. Nagrajenci bodo prejeli simbolične nagrade na Paradi učenja 24. 5. 2023, kjer bodo njihovi izdelki tudi razstavljeni in na ogled obiskovalcem. V petih starostnih kategorijah bo izbran najboljši literarni, likovni in fotografski izdelek. Skupno bo izbranih 15 nagrajencev, ki bodo prejeli praktične nagrade.

 • Predšolski otroci: 3 nagrajenci.

 • Osnovnošolski otroci: 3 nagrajenci.

 • Srednješolci: 3 nagrajenci.

 • Odrasli: 3 nagrajenci.

 • Upokojenci: 3 nagrajenci.

Prebudite svojo ustvarjalnost in sodelujte na natečaju Ljudske univerze Krško »Učenje je življenje – naj krepi in radosti!«.

Za dodatne informacije vam je na voljo Tanja Cizl; telefon: 051 279 635; elektronski naslov: tanja.cizl@lukrsko.si.                         

                                                                                                 

                                 Direktorica LU Krško:

                                                                                Nataša Kršak

Vse novice