Knjigovodja/knjigovodkinja

Program je namenjen vsem, ki želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo in delati v knjigovodstvu samostojna knjigovodska dela.

Vsebina usposabljanja:

 • knjiženja poslovnih dogodkov;

 • obračun proizvodnje in trgovinskega blaga;

 • knjigovodstvo plač, obračunavanje plač;

 • stroškovno knjigovodstvo;

 • poznavanje računalniškega programa za obračunavanje plač;

 • davek od osebnih prejemkov in ostali prispevki;

 • davek od dohodkov pravnih oseb;

 • knjigovodstvo podprto z računalniškim programom za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb;

 • zakonski predpisi in davki.

Usposabljanje bo potekalo na Ljudski univerzi Krško in na Šolskem centru Krško-Sevnica trikrat tedensko po 4 šolske ure.

Preverjanje in potrjevanje znanja se opravlja pri pooblaščenih organizacijah. 

Pogoji pristopa k preverjanju znanja so:

 • najmanj srednja poklicna izobrazba;

 • izdelana zbirna mapa (predstavitev kandidata in izpolnjevanje posebnih pogojev).

Svetovalno središče Posavje, ki deluje na Ljudski univerzi Krško, nudi kandidatom informiranje in obveščanje ter svetovanje pri izobraževanju.

Program bo izveden v primeru 12 prijav.

INFORMACIJE: Nataša Kršak, 051 306 113, natasa.krsak@lukrsko.si ali Ana Kramperšek, svetovalka NPK, 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si