Aktualno

ŠK Visoka greda uspešno zaključen

Od marca do sredine junija 2021 je potekal ŠK Visoka greda.

V marcu 2021 so na Ljudski univerzi Krško začeli z novim študijskim krožkom Visoka greda. Zbralo se je 10 ljubiteljic narave in vrtičkarstva iz različnih krajev Posavja. Ob ponedeljkih so se srečevale na Zoomu. Ob mentorstvu Vide Dvoršek so spoznavale principe postavljanja visoke grede, spiralne in gomilne grede. Predstavljale so svoje vrtove, si izmenjevale izkušnje, delile nasvete in se učile. Obiskale in spoznale so zanimivo permakulturno kmetijo Kuštrin v okolici Sevnice. V aprilu in maju so se preizkusile tudi v praksi. Naredile so spiralno in gomilno gredo. Študijski krožek so zaključile 14. junija 2021 z obiskom Šepeta narave Nataše Požeg Dular in delavnico izdelave naravnega repelenta. Tradicija izvajanja študijskih krožkov po modelu Andragoškega centra Slovenije je na Ljudski univerzi dolga že več kot 25 let. Vsako leto se zvrsti nekaj zanimivih vsebin, ki so za udeležence brezplačne. Sofinanciranje je zagotovljeno s strani Občine Krško in iz vsakoletnega javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Image title


Image title

Image titleImage title 

Vse novice