Aktualno

ŠK Moja zgodba, moje življenje, moji spomini

Študijski krožek smo zaključili v petek, 18. novembra, z izdajo brošure.

Moja zgodba, moje življenje, moji spomini

Ljudska univerza Krško je v marcu 2022 razpisala študijski krožek z naslovom Moja zgodba, moje življenje, moji spomini. Odziv je bil presenetljiv. 

Zbrala se je skupina, ki je začela s pisanjem spominov na otroštvo, na mladost in na posebne dogodke, ki so tako ali drugače zaznamovali življenje posameznika. Srečanja so bila enkrat mesečno. 

Na srečanjih so prebirali lastne zgodbe, se o njih pogovarjali in marsikdaj tudi nasmejali. Spomini so segli v čas druge svetovne vojne, v čas po vojni in vse do današnjih dni. Življenje, ki se kaže v teh zgodbah je zelo drugačno od današnjega.

Cilj krožka je bilo pisanje, branje, medsebojno učenje in izmenjava mnenj ter izdaja brošure zbranih zgodb in spominov na otroštvo. 

Mnogim je bil krožek spodbuda za pisanje, mnogi bodo s pisanjem zgodb in spominov nadaljevali tudi po zaključku krožka. 

Brošura, ki je zagledala luč sveta v petek, 18. novembra, pa je prvi kamenček v mozaiku prihodnosti. Mentorica študijskega krožka je bila Monika Novšak. 

Študijski krožki so projekt Andragoškega centra Slovenije in so sofinancirani iz sredstev MIZŠ in Mestne občine Krško.

/Foto: vir LU Krško


Vse novice