Aktualno

Izpit iz znanja slovenščine na VSTOPNI RAVNI A1

Izpit na vstopni ravni A1 bo v torek, 6. 7. 2021, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6.

Obveščamo vas, da bo izpit iz slovenščine na VSTOPNI ravni A1 v torek, 6. 7. 2021, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6. Za prijavo na izpit je treba izpolniti Prijavnica.docx

Prijava je mogoča do 23. junija 2021.  

Ob prijavi je treba plačati 105,00 evrov (plačilo po položnici) oziroma prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z Zavoda RS za zaposlovanje. 

Do brezplačnega prvega opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni so upravičeni vsi, ki dostavijo napotnico ZRSZ. 

Za več informacij pokličite 051 279 636 ali pišite na ana.krampersek@lukrsko.si 

Vsi dogodki