Aktualno

IZPIT iz znanja slovenščine na osnovni ravni

Izpit bo v torek, 14. 9. 2021, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6.

Obveščamo vas, da bo izpit iz slovenščine na osnovni ravni v torek, 14. 9. 2021, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6. Za prijavo na izpit je treba izpolniti Prijavnica.docx. Ustni izpit bo v torek, 14. 9. 2021, po pisnem delu in (po potrebi) v četrtek, 16. 9. 2021.

Prijava je mogoča do 2. septembra 2021. V primeru prevelikega števila prijav, jih bomo zaprli pred tem datumom. 

Ob prijavi je treba plačati 128,10 evrov (plačilo po položnici) oziroma prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne enote. 

Do brezplačnega prvega opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni so upravičeni vsi, ki so obiskovali program Začetna integracija priseljencev, so bili prisotni vsaj 80 odstotkov vseh ur ter priložijo potrdilo UE. 

Za več informacij pokličite 051 279 636 ali pišite na ana.krampersek@lukrsko.si 

Vsi dogodki