Aktualno

IZPIT iz znanja slovenščine na osnovni ravni

Izpit bo v torek, 14. 9. 2021, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6.

Obveščamo vas, da bo izpit iz slovenščine na osnovni ravni v torek, 14. 9. 2021, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova ulica 6. Za prijavo na izpit je treba izpolniti Prijavnica.docx. Ustni izpit bo v torek, 14. 9. 2021, po pisnem delu in (po potrebi) v četrtek, 16. 9. 2021.

Prijava je mogoča do 31. avgusta 2021.  

Ob prijavi je treba plačati 128,10 evrov (plačilo po položnici) oziroma prinesti potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita z upravne enote. 

Do brezplačnega prvega opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni so upravičeni vsi, ki so obiskovali 180-urni tečaj slovenskega jezika in so bili prisotni vsaj 80 odstotkov vseh ur ter priložijo potrdilo UE. 

Za več informacij pokličite 051 279 636 ali pišite na ana.krampersek@lukrsko.si 

Vsi dogodki