Aktualno

Izpit iz slovenščine na osnovni ravni

Obveščamo vas, da bo izpit iz slovenščine na osnovni ravni potekal v TOREK, 11. 9. 2018, na Ljudski univerzi Krško, Dalmatinova 6, Krško. Prijava je mogoča le osebno do 28. avgusta 2018.

Za prijavo na izpit je treba osebno izpolniti prijavnico na Ljudski univerzi Krško. Prijava je mogoča do 28. avgusta 2018. Po tem datumu prijava ne bodo več mogoča. Cena izpita je 128,10 evrov, ki jo kandidati plačajo po položnici oziroma prinesejo potrdilo o upravičenosti do brezplačnega opravljanja izpita, ki ga izda upravna enota. Do brezplačnega prvega opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni so upravičeni kandidati, ki so opravili 180-urni program Začetna integracija priseljencev.

Informacije in prijave: 07 48 81 171, GSM 051 279 630, ana.krampersek@lukrsko.si; GSM 051 279 631, andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si.

Vsi dogodki