Aktualno

Izobraževanje brezposelnih na Ljudski univerzi Krško

Na Ljudski univerzi Krško zaključili s projektom Neformalni izobraževalni programi za brezposelne.

Namen projekta je bil povečati razvoj kompetenc, ki so ključne za uspešno delovanje na trgu dela in povečanje zaposlitvenih možnosti.

V projekt Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018 je bilo v 10-mesečnem obdobju izvajanja vključenih 119 brezposelnih oseb in skupno izvedenih 510 ur v enajstih programih. Namen programov je bil povečati vključenost brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

V izobraževalnih programih so udeleženci zelo dobro razvili ključne kompetence: na področju sporazumevanja v tujih jezikih (angleščina, nemščina in italijanščina) in računalniške kompetence. Udeleženci so uspešno opravili strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku ter izpit iz angleškega jezika na Državnem izpitnem centru.

Z izvedenimi programi so bili udeleženci zadovoljni. Pridobljeno znanje so ocenili kot zelo pomembno in izrazili željo po nadaljnjem izobraževanju.

Programe je v celoti financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, udeležencem pa je udeležbo omogočil Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica.

Vse novice