Aktualno

Dr. Barbara Smolej Fritz: GLASBA – prostor za srečevanja različnosti

Vabljeni na brezplačno predavanje, v četrtek, 3. 5. 2018, ob 18.00 v dvorano A Občine Krško.

Barbara Smolej Fritz je ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Pri svojem delu združuje 25 letne izkušnje na različnih področjih dela z otroki in mladostniki – kot svetovalna delavka, učiteljica v glasbeni šoli, profesorica psihologije na srednji šoli, asistentka za psihologijo na fakulteti, psihologinja na Centru za socialno delo. Vse življenje je tako ali drugače povezana z glasbo in osebami s posebnimi potrebami. Med drugim je bila je ena od ustanoviteljic Društva Sonček Posavje in oddelka za glasbeno izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na GŠ Krško.

V predavanju nam bo predstavila svoje poglede na sprejemanje oseb s posebnimi potrebami in na možnosti njihovega vključevanja v vsakdanje življenje,  s poudarkom na moči, ki jo nudi glasba pri doživljanju zadovoljstva, izražanju, potrjevanju, razvijanju potencialov, sodelovanju in povezovanju, osebam s posebnimi potrebami.

Vsi dogodki