Aktualno

Delovne aktivnosti v programu socialne aktivacije

V programu socialne aktivacije v okviru drugega modula izvajamo tudi delovne aktivnosti krepitve ročnih spretnosti na stalnih delovnih vzorcih za lažji ponovni vstop na trg dela.

V programu socialne aktivacije v okviru drugega modula izvajamo tudi delovne aktivnosti krepitve ročnih spretnosti na stalnih delovnih vzorcih za lažji ponovni vstop na trg dela.

Vse novice