Center vseživljenjskega učenja Posavje

Projekt Center vseživljenjskega učenja Posavje smo izvajali v letih od 2008 do 2013 v sodelovanju s partnerskimi organizacijami: Valavsorjevo knjižnico Krško, Knjižnico Brežice, Knjižnico Sevnica in Mladinskim centrom Krško smo izvedli vse načrtovane aktivnosti.

Izvajali smo dejavnosti:

  • Svetovalno središče Posavje,

  • Središče za samostojno učenje,

  • Točke vseživljenjskega učenja,

  • Zaposlitvene kotičke,

  • Mobilno učilnico,

  • Spletni portal projekta.

V izvedenih dejavnostih smo v letih 2008–2013 dosegli naslednje rezultate:

Svetovalno središče Posavje je obiskalo 3929 odraslih, ki so potrebovali storitve informiranja in svetovanja za izobraževanje odraslih. V svetovalnem središču smo opravili 7082 ur svetovalnega dela. Svetovalno dejavnost smo izvajali na sedežu Ljudske univerze Krško in na dveh dislokacijah, v Knjižnici Brežice in Knjižnici Sevnica.

Središče za samostojno učenje smo razvili v okviru projekta. V času izvajanja projekta je središče obiskalo 1588 strank, ki so znanje pridobivale s pomočjo računalniške podpore. Učili so se tujih jezikov, računalništva, desetprstnega slepega tipkanja, pripravljali seminarske naloge in dokumentacijo potrebno za iskanje zaposlitve.

Točke vseživljenjskega učenja so delovale v Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica, Enotah Valvasorjeve knjižnice Krško na Senovem in v Kostanjevici na Krki. Prebivalcem Posavja smo na točkah nudili različne oblike vseživljenjskega učenja. V času projekta je točke obiskalo 14073 ljudi.

V zaposlitvenih kotičkih smo strankam nudili podporo pri iskanju zaposlitve. Usposabljali smo jih za učinkovito uporabo različnih veščin iskanja zaposlitve: pisanje prijavne dokumentacije, priprave na telefonske in zaposlitvene razgovore. Storitve zaposlitvenih kotičkov je koristilo 294 ljudi.

Mobilna učilnica, dejavnost s katero smo vseživljenjsko učenje pripeljali tja, kjer ga še ni bilo. Izvajali smo izobraževalne programe za ranljive ciljne skupine. V letih izvajanja projekta, je mobilno učilnico obiskalo 984 udeležencev.

Spletni portal je deloval na naslovu www.cvzu-posavje.si. Za administriranje spletnega portala je skrbel Mladinski center Krško. Na portalu so bile ažurno objavljene in predstavljene vse projektne aktivnosti.

Ob koncu projekta smo izvedli zaključno konferenco, na kateri smo predstavili rezultate in učinke projektnih aktivnosti.