Aktualno

Brezplačna izobraževanja v projektu Kompetence v Posavju

Razpisujemo brezplačne programe v projektu Kompetence v Posavju


Naslov slike


Programe omogočamo v okviru projekta Kompetence v Posavju 2023-2029, za udeležence so brezplačni. 

Možnost vključitve je enkratna.  

Ciljna skupina so ODRASLI, prednost pri vključevanju imajo aktivne osebe, stare 55 let in več, osebe z dokončano največ srednjo šolo ter priseljenci. 

Trenutno RAZPISANI PROGRAMI, v katere se lahko vključite.

Informacije: Ana Kramperšek,  051 279 636, kompetence@lukrsko.si

Partnerji v projektu so: Ljudska univerza Krško, Strokovno izobraževalni center Brežice ter Prah, Podružnica Krško, d. o. o.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.¸

Več o projektu: https://www.lukrsko.si/temeljne-kompetence-v-posavju-2023-2029.html 

Vsi dogodki