Aktualno

Brezplačna delavnica: Moč je v meni, Polona Jančar

Vabljeni na brezplačno delavnico z naslovom Moč je v meni, ki jo bo vodila asis. Polona Jančar, univ. dipl. psih., specializantka integrativne terapije.

12. 9. 2023 ob 17. uri v Večgeneracijskem centru (CKŽ 44) pripravljamo delavnico z naslovom Moč je v meni - odkrivanje notranjih virov za samopomoč, ki jo bo vodila  Polona Jančar.

Image titlePolona Jančar je univerzitetna diplomirana psihologinja, asistentka na Katedri za klinično psihologijo in psihoterapijo Oddelka za psihologijo, FF UL. Je tudi terapevtka s pomočjo konja, specializantka integrativne terapije in predsednica Slovenskega društva za integrativno terapijo.

Petnajst let je poučevala psihologijo na gimnaziji, enajst let pa deluje kot psihoterapevtka v zasebni praksi.

V svoji praksi se najpogosteje srečuj z občutji tesnobe, anksioznosti in paničnimi napadi, motnjami hranjenja, travmo in osamljenostjo.

Vedno bolj raziskuje zdravilno moč narave, skupnosti, joge in meditacije.


Kaj pripravlja za nas?


Opis delavnice:

Delavnica "Moč je v meni" je izkustveni dogodek, ki je zasnovan z namenom pomoči udeležencem odkriti in aktivirati svoje notranje vire ter razviti veščine za osebno rast in samopomoč. Skozi kombinacijo vaj, interaktivnih aktivnosti in odprtih pogovorov bo delavnica spodbudila udeležence k globljemu razumevanju lastnih čustev, vedenjskih vzorcev ter prepričanj, ki vplivajo na njihovo dojemanje sveta okoli sebe.

Vsebina delavnice:

Uvod in predstavitev teme:

Udeleženci bodo seznanjeni z namenom in potekom delavnice ter spodbujeni k odprtosti in sodelovanju med seboj.

Prepoznavanje čustev:

Udeleženci se bodo vključili v vaje, ki jim bodo pomagale prepoznati, imenovati in razumeti svoja čustva. Poudarek bo na sprejemanju čustev kot naravnega dela človeške izkušnje.

Raziskovanje vedenjskih vzorcev:

Skozi interaktivne naloge bodo udeleženci identificirali vzorce vedenja, ki so se ponavljali v njihovem življenju. To jim bo pomagalo razumeti, zakaj se obnašajo na določen način in kako te vzorce lahko spremenijo, če želijo.

Prepoznavanje napačnih prepričanj:

Udeleženci bodo raziskovali svoja prepričanja o sebi, drugih ljudeh in svetu. Skozi refleksijo bodo prepoznali, katera od teh prepričanj so morda omejujoča in kako bi jih lahko spremenili v bolj konstruktivna.

Iskanje pomoči in virov:

Delavnica bo spodbudila udeležence k razmišljanju o različnih virih pomoči in podpore v njihovem življenju, bodisi v obliki medosebnih odnosov, strokovne pomoči ali drugih oblik.

Individualni in skupinski pogovori:

Poudarek bo na odprtih in spoštljivih pogovorih med udeleženci. Delavnica bo priložnost za izmenjavo izkušenj, občutkov in spoznanj, pri čemer bodo lahko udeleženci delili svoje zgodbe, se medsebojno podprli in se učili drug od drugega.

Načrtovanje korakov naprej:

Udeleženci bodo spodbujeni k razmišljanju o konkretnih korakih, ki jih lahko sprejmejo za nadaljnjo osebno rast in razvoj. To lahko vključuje postavljanje ciljev, razvoj novih veščin ali spreminjanje vedenjskih vzorcev.

Delavnica "Moč je v meni" je priložnost za udeležence, da se poglobijo vase, raziskujejo svojo notranjo dinamiko in se osredotočijo na svojo osebno rast. Skozi podporo drugih udeležencev in usmerjanje vodje delavnice bodo lahko bolje razumeli svoje čustvene odzive, prepoznali vzorce vedenja ter okrepili svoje notranje vire za bolj zadovoljno in smiselno življenje.


Število udeležencev je omejeno, zato se hitro prijavite na kaja.cizelj@lukrsko.si ali na 051 279 633.

Vsi dogodki