Aktualno

4. Javni poziv za informativno ponudbo - Izvedba 1 modula usposabljanja v projektu Karierni center Posavje

Predmet javnega poziva je izvedba 1 modula usposabljanja za mentorje in strokovne delavce v projektu Karierni center Posavje. Merilo za izbor je najnižja cena.

Naslov slike

Image title

Ljudska univerza Krško objavlja javni poziv za informativno ponudbo za izvedbo 1 modula usposabljanja za mentorje in strokovne delavce v projektu Karierni center Posavje.  

Predmet javnega poziva je izvedba 1 modula usposabljanja za mentorje in strokovne delavce v projektu Karierni center Posavje. Merilo za izbor je najnižja cena. 

Vsebina javnega poziva:

Vsebina javnega poziva 4.pdf

Obrazec za oddajo informativne ponudbe:

LU Krško - obrazec javno naročilo - izvedba 1 modula usposabljanja 4.docx


Rok za oddajo informativnih ponudb je: 31. 5. 2023

Ponudbe pošljite po e-pošti na naslov: ana.krampersek@lukrsko.si 


Več o projektu: https://www.lukrsko.si/karierni-center-posavje-2022.html 

Več o usposabljanju: https://www.lukrsko.si/usposabljanje-za-strokovne-delavce-za-delo-z-mladimi-na-kariernem-podroju.html 

Projekt Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja „Karierni center Posavje“ v regiji Posavje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v vrednosti 499,99 7,20 EUR.Namen projekta je povečati zaposlitveni potencial mladih v regiji Posavje.

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«     

Vsi dogodki