Aktualno

Posvet mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Udeležili smo se 2. Letnega posveta predsednikov in mentorjev mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal 16. oktobra 2018 v Izoli.

Dobri odnosi v skupini spodbujajo učenje

V tretjem življenjskem obdobju so odnosi pomembni tako v vsakdanjosti kot v študijskih skupinah. Izvajalci posveta v Izoli so srečanje sprva namenili poglabljanju razprave o uravnavanju skupinske dinamike in odnosov v študijskih skupinah v podporo doseganju učnih ciljev. »Učenje je najbolj učinkovito, kadar teče sproščeno, če so člani skupine med seboj povezani, odnosi med njimi pa prijateljski. Nesproščenost in konfliktni odnosi ovirajo doseganje učnih ciljev, še posebej pri starejših, ki so posebno občutljivi. Mentorjeva vloga pri oblikovanju homogene skupine je odločilnega pomena, zato mora mentor dobro poznati pojave skupinske dinamike,« je poudarila prof. dr. Ana Krajnc.

Vse novice